Top Definition
The biggest and most active Greek metal forum.
Dragonlord said:

"Å×Ù ÔÏ ÌÅÃÁËÕÔÅÑÏ ÅËËÇÍÉÊÏ ÌÅÔÁË ÖÏÑÏÕÌ,ÈÅ ÍÁ ÌÏÕ ÔÏÍ ÃËÅÉØÅÉÓ?"
av Phoebus 5. juni 2004
Gratis daglig nyhetsbrev

Skriv din epost-adresse under og motta dagens Urban Word of the Day, gratis!

Alle eposter sendes fra daily@urbandictionary.com. Vi lover å ikke spamme.

×